Thursday, February 02, 2006

MySQLバックアップ(SQLダンプ)

■MySQLバックアップ(SQLダンプ)
○データベースを指定してダンプ

# mysqldump -u root -p --default-character-set=latin1 dbname | gzip > dbname.sql.gz

○全てのデータベースをダンプ

# mysqldump -u root -p -A --default-character-set=latin1 | gzip > all.sql.gz
# zcat all.sql.gz | mysql -u root -p

○リストア

# mysqladmin create dbname
# zcat dbname.sql.gz | mysql -u root -p dbname


リストアした後は、mysqladmin flush-privilegesを行う。

mysql> flush privileges;

No comments:

Post a Comment